Trang Phục Nước Ngoài

Trang Phụ Philippin Nữ ( Ren Vàng )

Trang Phụ Philippin Nữ ( Ren Vàng )

Mã Sản Phẩm: 1113

Giá Bán : 800.000Giá Thuê : 180.000

Áo Hồi Giáo Nữ ( Nhập ) Hoa Văn Vàng Nhạt

Áo Hồi Giáo Nữ ( Nhập ) Hoa Văn Vàng Nhạt

Mã Sản Phẩm: 1104

Giá Bán : 600.000Giá Thuê : 100.000

Áo Hồi Giáo Nữ ( Nhập ) Nâu Nhạt

Áo Hồi Giáo Nữ ( Nhập ) Nâu Nhạt

Mã Sản Phẩm: 1104

Giá Bán : 600.000Giá Thuê : 100.000

Áo Ấn Độ Nữ ( Gốc ) Kem - Áo Xanh

Áo Ấn Độ Nữ ( Gốc ) Kem - Áo Xanh

Mã Sản Phẩm: 1083

Giá Bán : 1.200.000Giá Thuê : 180.000

Áo Ấn Độ Nữ ( Gốc ) Đỏ - Viền Kim Tuyến

Áo Ấn Độ Nữ ( Gốc ) Đỏ - Viền Kim Tuyến

Mã Sản Phẩm: 1083

Giá Bán : 1.200.000Giá Thuê : 180.000

Áo Ấn Độ Nam( Gốc ) Vàng Nghệ

Áo Ấn Độ Nam( Gốc ) Vàng Nghệ

Mã Sản Phẩm: 1081

Giá Bán : 800.000Giá Thuê : 180.000

Áo Ấn Độ Nam ( Gốc ) Xanh Ngọc

Áo Ấn Độ Nam ( Gốc ) Xanh Ngọc

Mã Sản Phẩm: 1081

Giá Bán : 800.000Giá Thuê : 180.000

Quần Thụng Phi Xanh Lá

Quần Thụng Phi Xanh Lá

Mã Sản Phẩm: 891

Giá Bán : 410.000Giá Thuê : 80.000

Xà Rông Đỏ - Hoa Văn Chân ( Thêu )

Xà Rông Đỏ - Hoa Văn Chân ( Thêu )

Mã Sản Phẩm: 353

Giá Bán : 470.000Giá Thuê : 80.000

Xà Rông Nữ ( Gốc ) - Cột

Xà Rông Nữ ( Gốc ) - Cột

Mã Sản Phẩm: 349

Giá Bán : 470.000Giá Thuê : 80.000

 Ấn Độ nam đỏ

Ấn Độ nam đỏ

Mã Sản Phẩm: 1013

Giá Bán : 300.000Giá Thuê 80.000

Ấn Độ truyền thống nam (mẫu  2)

Ấn Độ truyền thống nam (mẫu 2)

Mã Sản Phẩm: 1081

Giá Bán : 950.000Giá Thuê 180.000

Ấn Độ nam gốc - Cao cấp

Ấn Độ nam gốc - Cao cấp

Mã Sản Phẩm: 1082

Giá Bán : 3.000.000Giá Thuê 350.000

Ấn Độ truyền thống nữ (mẫu 3)

Ấn Độ truyền thống nữ (mẫu 3)

Mã Sản Phẩm: 1083

Giá Bán : 1.200.000Giá Thuê 180.000

Hanbok in hoa

Hanbok in hoa

Mã Sản Phẩm: 1084

Giá Bán : 500.000Giá Thuê 90.000

Indonesia truyền thống nữ

Indonesia truyền thống nữ

Mã Sản Phẩm: 1085

Giá Bán : 900.000Giá Thuê 120.000

Ấn Độ nữ kim tuyến tím

Ấn Độ nữ kim tuyến tím

Mã Sản Phẩm: 1033

Giá Bán : 850.000Giá Thuê 100.000

Ấn Độ truyền thống nữ (mẫu 2)

Ấn Độ truyền thống nữ (mẫu 2)

Mã Sản Phẩm: 1083

Giá Bán : 1.200.000Giá Thuê 180.000

Ấn Độ truyền thống nữ (mẫu 1)

Ấn Độ truyền thống nữ (mẫu 1)

Mã Sản Phẩm: 1083

Giá Bán : 1.200.000Giá Thuê 180.000

Hanbok baby

Hanbok baby

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

AI Cập nam (mẫu 2)

AI Cập nam (mẫu 2)

Mã Sản Phẩm: 514

Giá Thuê: 80.000 vnđ / Bộ

Ai Cập nữ trắng (mẫu 2)

Ai Cập nữ trắng (mẫu 2)

Mã Sản Phẩm: 1021

Giá Thuê: 80.000 vnđ / Bộ

Ai Cập nữ_Cao cấp

Ai Cập nữ_Cao cấp

Mã Sản Phẩm: 1022

Giá Thuê: 250.000 vnđ / Bộ

BỘ ĐÀM

BỘ ĐÀM

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái

THỔ DÂN DA ĐỎ NỮ

THỔ DÂN DA ĐỎ NỮ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

 Hanbok phi

Hanbok phi

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Sườn xám lụa thêu

Sườn xám lụa thêu

Mã Sản Phẩm: 174

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Sườn xám gấm trắng dài

Sườn xám gấm trắng dài

Mã Sản Phẩm: 174

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Ấn Độ truyền thống nam (mẫu 1)

Ấn Độ truyền thống nam (mẫu 1)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Hanbok in hoa

Hanbok in hoa

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ

Hanbok in họa tiết

Hanbok in họa tiết

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ

Yukata nam

Yukata nam

Mã Sản Phẩm: 988

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Yukata nữ ngắn

Yukata nữ ngắn

Mã Sản Phẩm: 988

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Yukata váy ngắn

Yukata váy ngắn

Mã Sản Phẩm: 988

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Yukata váy dài

Yukata váy dài

Mã Sản Phẩm: 988

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Ấn Độ truyền thống nam (mẫu 3)

Ấn Độ truyền thống nam (mẫu 3)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Sườn xám phi dài đỏ

Sườn xám phi dài đỏ

Mã Sản Phẩm: 174

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Sườn xám gấm dài đỏ tươi

Sườn xám gấm dài đỏ tươi

Mã Sản Phẩm: 174

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Sườn xám gấm dài đỏ bướm

Sườn xám gấm dài đỏ bướm

Mã Sản Phẩm: 174

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Sườn xám gấm dài đen

Sườn xám gấm dài đen

Mã Sản Phẩm: 174

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Sườn xám gấm dài vàng đồng

Sườn xám gấm dài vàng đồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Sườn xám gấm dài đỏ đô

Sườn xám gấm dài đỏ đô

Mã Sản Phẩm: 174

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Xác Ướp Ai Cập

Xác Ướp Ai Cập

Mã Sản Phẩm: 987

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ

Mexico truyền thống nữ

Mexico truyền thống nữ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Mexico truyền thống nam

Mexico truyền thống nam

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Thái Lan truyền thống nam

Thái Lan truyền thống nam

Mã Sản Phẩm: 913

Giá Thuê 250.000 vnđ

Singapore truyền thống nam

Singapore truyền thống nam

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Ấn Độ truyền thống nữ (mẫu 4)

Ấn Độ truyền thống nữ (mẫu 4)

Mã Sản Phẩm: 925

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Ấn Độ nữ cam

Ấn Độ nữ cam

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Ai Cập nữ vàng (mẫu 1)

Ai Cập nữ vàng (mẫu 1)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Công nhân Trung Quốc

Công nhân Trung Quốc

Mã Sản Phẩm: 940

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Lào nữ

Lào nữ

Mã Sản Phẩm: 525

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Scotland truyền thống nam

Scotland truyền thống nam

Mã Sản Phẩm: 159

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Trung Quốc nữ

Trung Quốc nữ

Mã Sản Phẩm: 882

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Nông dân Trung Quốc nữ

Nông dân Trung Quốc nữ

Mã Sản Phẩm: 884

Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ

Áo xẩm kate xanh

Áo xẩm kate xanh

Mã Sản Phẩm: 884

Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ

Trung Quốc nam ( vải castar đỏ )

Trung Quốc nam ( vải castar đỏ )

Mã Sản Phẩm: 835

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Mông Cổ truyền thống nữ

Mông Cổ truyền thống nữ

Mã Sản Phẩm: 519

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ

Philippin truyền thống nữ

Philippin truyền thống nữ

Mã Sản Phẩm: 480

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Xà rông nữ cột ( gốc )

Xà rông nữ cột ( gốc )

Mã Sản Phẩm: 349

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Hawaii nam

Hawaii nam

Mã Sản Phẩm: 346

Liên hệ

Campuchia truyền thống nữ ( vàng )

Campuchia truyền thống nữ ( vàng )

Mã Sản Phẩm: 344

Giá Thuê: 130.000 vnđ / Bộ

Campuchia truyền thống nữ ( tím )

Campuchia truyền thống nữ ( tím )

Mã Sản Phẩm: 344

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Ấn Độ  nữ đỏ thun

Ấn Độ nữ đỏ thun

Mã Sản Phẩm: 238

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Ấn Độ nữ vàng cam

Ấn Độ nữ vàng cam

Mã Sản Phẩm: 237

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Ấn Độ nữ vàng thun

Ấn Độ nữ vàng thun

Mã Sản Phẩm: 234

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Trung Quốc nam silk

Trung Quốc nam silk

Mã Sản Phẩm: 229

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Philippin Truyền Thống Nữ

Philippin Truyền Thống Nữ

Mã Sản Phẩm: 412

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Áo Hồi Giáo Nam

Áo Hồi Giáo Nam

Mã Sản Phẩm: 177

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Sườn xám kate hoa

Sườn xám kate hoa

Mã Sản Phẩm: 175

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Sườn xám gấm dài xanh lá

Sườn xám gấm dài xanh lá

Mã Sản Phẩm: 174

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Sườn xám phi ngắn xanh

Sườn xám phi ngắn xanh

Mã Sản Phẩm: 172

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Sườn xám phi ngắn vàng

Sườn xám phi ngắn vàng

Mã Sản Phẩm: 172

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Áo xẩm đỏ tay dài

Áo xẩm đỏ tay dài

Mã Sản Phẩm: 170

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Indonesia truyền thống nam

Indonesia truyền thống nam

Mã Sản Phẩm: 154

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Thổ Dân nữ

Thổ Dân nữ

Mã Sản Phẩm: 545

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Thổ Dân nam

Thổ Dân nam

Mã Sản Phẩm: 545

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Tây Ban Nha truyền thống nữ

Tây Ban Nha truyền thống nữ

Mã Sản Phẩm: 53

Liên hệ

Váy sequin bạc

Váy sequin bạc

Mã Sản Phẩm: 318

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Indonesia truyền thống nữ

Indonesia truyền thống nữ

Mã Sản Phẩm: 184

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập

call now