Hóa Trang

Nữ Hoàng

Nữ Hoàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Tướng (Võ Sĩ La Mã)

Tướng (Võ Sĩ La Mã)

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 850.000vnđGiá Thuê 200.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Thánh Gióng (Giáp)

Thánh Gióng (Giáp)

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 550.000vnđGiá Thuê 150.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Trang Phục La Mã  Nữ

Trang Phục La Mã Nữ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Tề Thiên Giáp

Tề Thiên Giáp

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 500.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Trang Phục Noel (Mẫu 4)

Trang Phục Noel (Mẫu 4)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Trang Phục Noel (Mẫu 3)

Trang Phục Noel (Mẫu 3)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Trang Phục Noel (Mẫu 2)

Trang Phục Noel (Mẫu 2)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Trang Phục Noel (Mẫu 1)

Trang Phục Noel (Mẫu 1)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cô Dâu Ma

Cô Dâu Ma

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 2.500.000vnđGiá Thuê 300.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Bác Sĩ Ma

Bác Sĩ Ma

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 250.000vnđGiá Thuê 90.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Blouse

Áo Blouse

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 250.000vnđGiá Thuê 90.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Hắc Bạch Vô Thường

Hắc Bạch Vô Thường

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/Bộ

Harley Quinn

Harley Quinn

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 200.000vnđ/Bộ (kèm tóc giả)

The Flash

The Flash

Mã Sản Phẩm: 1099

Giá Thuê 300.000vnđ/Bộ

Tuần Lộc

Tuần Lộc

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 120.000 vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Noel Nữ Cao Cấp

Noel Nữ Cao Cấp

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 1500.000 vnđGiá Thuê 500.000 vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Ông Già Noel Cao Cấp

Ông Già Noel Cao Cấp

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 1500.000 vnđGiá Thuê 500.000 vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Choàng

Áo Choàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 150.000 vnđ

Nữ Anh Hùng Captain

Nữ Anh Hùng Captain

Mã Sản Phẩm: 1265

Giá Bán: 550.000 vnđGiá Thuê: 120.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Nữ Anh Hùng 2

Nữ Anh Hùng 2

Mã Sản Phẩm: 1266

Giá Bán: 750.000 vnđGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Nữ Anh Hùng

Nữ Anh Hùng

Mã Sản Phẩm: 1264

Giá Bán: 650.000 vnđGiá Thuê: 120.000 vnđ

Nữ Siêu Anh Hùng

Nữ Siêu Anh Hùng

Mã Sản Phẩm: 1239

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Ninja

Ninja

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Elsa

Elsa

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 150.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Elsa Baby

Elsa Baby

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Vua Hùng - Vàng

Vua Hùng - Vàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 120.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Chú Hề

Chú Hề

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Bạch Tuyết

Bạch Tuyết

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ

Áo Choàng Harry Potter

Áo Choàng Harry Potter

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 120.000 vnđ

Thiếu Lâm Tự

Thiếu Lâm Tự

Mã Sản Phẩm:

(Ko bao gồm phụ kiện)Giá Thuê: 80.000 vnđ/Bộ

Sa Tăng

Sa Tăng

Mã Sản Phẩm:

(Ko bao gồm phụ kiện)Giá Thuê: 150.000 vnđ/Bộ

Tuần Lộc (Thú Cưỡi Cấp 1)

Tuần Lộc (Thú Cưỡi Cấp 1)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 150.000 vnđ/Bộ

Bá Tước Dracula

Bá Tước Dracula

Mã Sản Phẩm:

Liên Hệ

Y Tá

Y Tá

Mã Sản Phẩm: 1105

Giá Bán: 450.000đ/BộGiá Thuê: 90.000đ/Bộ

Tico

Tico

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 90.000 vnđ/Bộ

Thổ Dân

Thổ Dân

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 90.000 vnđ/Bộ

Võ Sỉ Giác Đấu

Võ Sỉ Giác Đấu

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 90.000 vnđ/Bộ

Võ Sĩ La Mã

Võ Sĩ La Mã

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 90.000 vnđ/Bộ

Noel Baby

Noel Baby

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 90.000 vnđ/Bộ

Noel Baby Xanh

Noel Baby Xanh

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Tiên Cá Baby

Tiên Cá Baby

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Noel

Noel

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 90.000 vnđ/Bộ

Noel Xanh

Noel Xanh

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Noel Vàng

Noel Vàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Tuần Lộc

Tuần Lộc

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 150.000 vnđ/Bộ

Người Tuyết Baby

Người Tuyết Baby

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 90.000 vnđ/Bộ

Qủy Lùn Noel

Qủy Lùn Noel

Mã Sản Phẩm: 862

Giá Bán: 380.000đ

Cây Thông Noel Baby

Cây Thông Noel Baby

Mã Sản Phẩm: 1150

Giá Bán : 450.000Giá Thuê : 100.000

Nàng tiên cá - vàng 02

Nàng tiên cá - vàng 02

Mã Sản Phẩm: 1079

Giá Bán : 800.000Giá Thuê 180.000

Nàng tiên cá - đỏ 02

Nàng tiên cá - đỏ 02

Mã Sản Phẩm: 1079

Giá Bán : 800.000Giá Thuê 180.000

The Ring - Ma Nữ

The Ring - Ma Nữ

Mã Sản Phẩm: 14030

Liên Hệ

Annabelle

Annabelle

Mã Sản Phẩm: 14030

Thần Chết

Thần Chết

Mã Sản Phẩm: 14030

Ác Quỷ Ma Sơ - Valak

Ác Quỷ Ma Sơ - Valak

Mã Sản Phẩm: 1121

Bán:550.000/bộThuê: 150.000đ/bộ

Chú hề pennywise

Chú hề pennywise

Mã Sản Phẩm: 1120

Bán: 550.000đ/ bộThuê: 150.000đ/ bộ

Carnival Tím Đậm

Carnival Tím Đậm

Mã Sản Phẩm: 1111

Giá Bán : 1.500.000Giá Thuê : 280.000

Thổ Dân Nam Nữ ( Đỏ Đậm )

Thổ Dân Nam Nữ ( Đỏ Đậm )

Mã Sản Phẩm: 1111

Giá Bán : 1.500.000Giá Thuê : 280.000

Y Tá Trắng ( Da ) - Mới

Y Tá Trắng ( Da ) - Mới

Mã Sản Phẩm: 1105

Giá Bán : 450.000Giá Thuê : 100.000

Sát Thủ

Sát Thủ

Mã Sản Phẩm: 1101

Giá Bán: 3.100.000GIá Thuê: 300.000

DEAD POOL

DEAD POOL

Mã Sản Phẩm: 1097

Giá Bán: 3.100.000GIá Thuê: 300.000

BATMAN

BATMAN

Mã Sản Phẩm: 1100

Giá Bán: 3.100.000GIá Thuê: 300.000

IRON MAN

IRON MAN

Mã Sản Phẩm: 1098

Giá Bán: 3.100.000GIá Thuê: 300.000

Nàng tiên cá - đỏ

Nàng tiên cá - đỏ

Mã Sản Phẩm: 1079

Giá Bán : 800.000Giá Thuê 180.000

Nàng tiên cá - vàng

Nàng tiên cá - vàng

Mã Sản Phẩm: 1079

Giá Bán : 800.000Giá Thuê 180.000

Noel nữ nhung ( mẫu 10)

Noel nữ nhung ( mẫu 10)

Mã Sản Phẩm: 766

Giá Bán : 350.000Giá Thuê 80 - 120.000

Noel nữ nhung ( mẫu 9)

Noel nữ nhung ( mẫu 9)

Mã Sản Phẩm: 766

Giá Bán : 350.000Giá Thuê 80 - 120.000

Noel nữ nhung ( mẫu 8)

Noel nữ nhung ( mẫu 8)

Mã Sản Phẩm: 765

Giá Bán : 350.000Giá Thuê 80 - 120.000

Noel nữ nhung ( mẫu 7)

Noel nữ nhung ( mẫu 7)

Mã Sản Phẩm: 766

Giá Bán : 300.000Giá Thuê 80 - 120.000

Noel nữ nhung ( mẫu 6)

Noel nữ nhung ( mẫu 6)

Mã Sản Phẩm: 766

Giá Bán : 300.000Giá Thuê 80 - 120.000

Noel nữ nhung ( mẫu 5)

Noel nữ nhung ( mẫu 5)

Mã Sản Phẩm: 766

Giá Bán : 300.000Giá Thuê 80 - 120.000

Noel nữ nhung ( mẫu 4)

Noel nữ nhung ( mẫu 4)

Mã Sản Phẩm: 766

Giá Bán : 300.000Giá Thuê 80.000

Noel nữ nhung ( mẫu 3)

Noel nữ nhung ( mẫu 3)

Mã Sản Phẩm: 765

Giá Bán : 350.000Giá Thuê 80 - 120.000

Noel nữ nhung ( mẫu 2)

Noel nữ nhung ( mẫu 2)

Mã Sản Phẩm: 765

Giá Bán : 350.000Giá Thuê 80 - 120.000

Noel nữ nhung ( mẫu 1)

Noel nữ nhung ( mẫu 1)

Mã Sản Phẩm: 765

Giá Bán : 350.000Giá Thuê 80 - 120.000 vnđ / Bộ

Người Nhện

Người Nhện

Mã Sản Phẩm: 1080

Giá Bán : 500.000Giá Thuê 120.000

Hằng Nga

Hằng Nga

Mã Sản Phẩm: 1031

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Thất Tiên nữ

Thất Tiên nữ

Mã Sản Phẩm: 989

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

BỘ ĐÀM

BỘ ĐÀM

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái

Âu Cơ

Âu Cơ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập