Đạo Cụ - Trang Sức Biểu Diễn

Hoa Múa - Hoa Sen

Hoa Múa - Hoa Sen

Mã Sản Phẩm:

0GIÁ THUÊ: 30.000/1 CẶP

Hoa Múa - Hoa Phượng

Hoa Múa - Hoa Phượng

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 30.000/1 CẶP

Đuốc

Đuốc

Mã Sản Phẩm:

BÁN 90.000GIÁ THUÊ: 20.000

Nón Sen

Nón Sen

Mã Sản Phẩm:

Thuê 20.000

Cài Tóc Cổ Trang

Cài Tóc Cổ Trang

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 150.000vnđGiá Thuê 20.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Vòng Cổ Thổ Cẩm

Vòng Cổ Thổ Cẩm

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 250.000vnđGiá Thuê 50.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cài Noel

Cài Noel

Mã Sản Phẩm:

Cài Noel

Cài Noel

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 45.000vnđ

Băng Đô Đính Ngọc (Cô Dâu hoặc Áo Dài)

Băng Đô Đính Ngọc (Cô Dâu hoặc Áo Dài)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 20.000vnđGiá Bán 120.000vnđ

Bộ Đội Trẻ Em

Bộ Đội Trẻ Em

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 60.000vnđ (giá chưa bao gồm phụ kiện)

Tóc Giả Ngang Vai

Tóc Giả Ngang Vai

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000vnđ

Nón Hải Tặc

Nón Hải Tặc

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 100.000 vnđGiá Thuê 20.000vnđ

Tóc Giả Cổ Trang

Tóc Giả Cổ Trang

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 20.000 vnđ (Giá Kèm Trang Phục)

Nón Thủy Thủ

Nón Thủy Thủ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 20.000 vnđ

Mắt Kính

Mắt Kính

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 20.000 vnđ

Kính Thượng Hải

Kính Thượng Hải

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 20.000 vnđ

Kính Nôbita

Kính Nôbita

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 20.000 vnđ

Cài Tóc Lông - Mẫu 3

Cài Tóc Lông - Mẫu 3

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 190.000 vnđGiá Thuê: 40.000 vnđ

Cài Tóc Lông - Mẫu 2

Cài Tóc Lông - Mẫu 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 190.000 vnđGiá Thuê: 40.000 vnđ

Cài Tóc Lông - Mẫu 1

Cài Tóc Lông - Mẫu 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 190.000 vnđGiá Thuê: 40.000 vnđ

Nón Võ Sĩ - Mẫu 2

Nón Võ Sĩ - Mẫu 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 50.000 vnđ

Khiên La Mã

Khiên La Mã

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 50.000 vnđ

Nón Võ Sĩ

Nón Võ Sĩ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 50.000 vnđ

Chuông Đồng Noel

Chuông Đồng Noel

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 30.000 vnđ (Kèm Trang Phục)

Cầu Khỉ

Cầu Khỉ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ

Nón Vua Baby

Nón Vua Baby

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 13

Mặt Nạ 13

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 12

Mặt Nạ 12

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 11

Mặt Nạ 11

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 10

Mặt Nạ 10

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 09

Mặt Nạ 09

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 08

Mặt Nạ 08

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 07

Mặt Nạ 07

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 06

Mặt Nạ 06

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 05

Mặt Nạ 05

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 04

Mặt Nạ 04

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 03

Mặt Nạ 03

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 02

Mặt Nạ 02

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 01

Mặt Nạ 01

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Vòng Hoa

Vòng Hoa

Mã Sản Phẩm:

Liên Hệ

Cài Tóc Cổ Trang 02

Cài Tóc Cổ Trang 02

Mã Sản Phẩm: 1197

Liên Hệ

Cài Tóc Cổ Trang 01

Cài Tóc Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1196

Liên Hệ

Tóc Giả Cổ Trang 02

Tóc Giả Cổ Trang 02

Mã Sản Phẩm: 1195

Liên Hệ

Tóc Giả Cổ Trang 01

Tóc Giả Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1194

Liên Hệ

Ngọc Bội Cổ Trang 01

Ngọc Bội Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1193

Liên Hệ

Tóc Giả Dài 1m

Tóc Giả Dài 1m

Mã Sản Phẩm: 1192

Liên Hệ

Tóc Giả Dài 1m

Tóc Giả Dài 1m

Mã Sản Phẩm: 1192

Liên Hệ

Bông Tai Cổ Trang 02

Bông Tai Cổ Trang 02

Mã Sản Phẩm: 1191

Liên Hệ

Trâm Cài Tóc Cổ Trang 01

Trâm Cài Tóc Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1190

Liên Hệ

Bông Tai Cổ Trang 01

Bông Tai Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1189

Liên Hệ

Gương Cổ Trang 01

Gương Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1188

Liên Hệ

Lược Cổ Trang 01

Lược Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1187

Liên Hệ

Ly Rượu Cổ Trang

Ly Rượu Cổ Trang

Mã Sản Phẩm: 1185

Giá Thuê : 50.000

Trang Sức Cổ Trang 02

Trang Sức Cổ Trang 02

Mã Sản Phẩm: 1186

Liên Hệ

Tóc Cổ Trang Dài 01

Tóc Cổ Trang Dài 01

Mã Sản Phẩm: 1182

Giá Thuê: 100.000đ (Không bao gồm Trâm)

Tóc Giả Ghesa Nhật Bản

Tóc Giả Ghesa Nhật Bản

Mã Sản Phẩm: 1183

Giá Thuê: 80.000đ

Tóc Cổ Trang (Hoàng Hậu)

Tóc Cổ Trang (Hoàng Hậu)

Mã Sản Phẩm: 1184

Giá Thuê: 120.000đ (Không bao gồm Trâm)

Set Cài Tóc Trung Quốc ( Bộ )

Set Cài Tóc Trung Quốc ( Bộ )

Mã Sản Phẩm: 1181

Giá Thuê: 80.000 vnđ/Bộ

Mấn Đen 2

Mấn Đen 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 3

Mấn Đỏ 3

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 2

Mấn Đỏ 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 1

Mấn Đỏ 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Hồng

Mấn Hồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đen 1

Mấn Đen 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vàng

Mấn Vàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Phớt

Nón Phớt

Mã Sản Phẩm: 1058

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Bere

Nón Bere

Mã Sản Phẩm: 1137

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Đồng Tiền Vàng

Đồng Tiền Vàng

Mã Sản Phẩm:

Hoa Hướng Dương

Hoa Hướng Dương

Mã Sản Phẩm:

Cài Đầu Hoa Sen

Cài Đầu Hoa Sen

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 70.000 vnđGiá Thuê: 10.000 vnđ

Cài Tóc Trung Quốc

Cài Tóc Trung Quốc

Mã Sản Phẩm: 1158

Giá Bán: 350.000đ

Đai Ấn Độ Đỏ

Đai Ấn Độ Đỏ

Mã Sản Phẩm: 1157

Giá Bán: 270.000đ

Đao (Dài 2m)

Đao (Dài 2m)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ

Cung Tên

Cung Tên

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 250.000 vnđGiá Thuê: 20.000 vnđ

Dao

Dao

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Âu Lạc Nam

Nón Âu Lạc Nam

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thái

Nón Thái

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Mâm Trống Đồng

Mâm Trống Đồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 40.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 20.000đ (Kèm Trang Phục)

Cờ Ngũ Sắc

Cờ Ngũ Sắc

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 30.000 vnđ

Cánh Sen Lớn

Cánh Sen Lớn

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập