Đạo Cụ - Trang Sức Biểu Diễn

Nón Vua Baby

Nón Vua Baby

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 13

Mặt Nạ 13

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 12

Mặt Nạ 12

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 11

Mặt Nạ 11

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 10

Mặt Nạ 10

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 09

Mặt Nạ 09

Mã Sản Phẩm:

Mặt Nạ 08

Mặt Nạ 08

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 07

Mặt Nạ 07

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 06

Mặt Nạ 06

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 05

Mặt Nạ 05

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 04

Mặt Nạ 04

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 03

Mặt Nạ 03

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 02

Mặt Nạ 02

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mặt Nạ 01

Mặt Nạ 01

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Vòng Hoa

Vòng Hoa

Mã Sản Phẩm:

Liên Hệ

Cài Tóc Cổ Trang 02

Cài Tóc Cổ Trang 02

Mã Sản Phẩm: 1197

Liên Hệ

Cài Tóc Cổ Trang 01

Cài Tóc Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1196

Liên Hệ

Tóc Giả Cổ Trang 02

Tóc Giả Cổ Trang 02

Mã Sản Phẩm: 1195

Liên Hệ

Tóc Giả Cổ Trang 01

Tóc Giả Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1194

Liên Hệ

Ngọc Bội Cổ Trang 01

Ngọc Bội Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1193

Liên Hệ

Tóc Giả Dài 1m

Tóc Giả Dài 1m

Mã Sản Phẩm: 1192

Liên Hệ

Tóc Giả Dài 1m

Tóc Giả Dài 1m

Mã Sản Phẩm: 1192

Liên Hệ

Bông Tai Cổ Trang 02

Bông Tai Cổ Trang 02

Mã Sản Phẩm: 1191

Liên Hệ

Trâm Cài Tóc Cổ Trang 01

Trâm Cài Tóc Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1190

Liên Hệ

Bông Tai Cổ Trang 01

Bông Tai Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1189

Liên Hệ

Gương Cổ Trang 01

Gương Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1188

Liên Hệ

Lược Cổ Trang 01

Lược Cổ Trang 01

Mã Sản Phẩm: 1187

Liên Hệ

Ly Rượu Cổ Trang

Ly Rượu Cổ Trang

Mã Sản Phẩm: 1185

Giá Thuê : 50.000

Trang Sức Cổ Trang 02

Trang Sức Cổ Trang 02

Mã Sản Phẩm: 1186

Liên Hệ

Tóc Cổ Trang Dài 01

Tóc Cổ Trang Dài 01

Mã Sản Phẩm: 1182

Giá Thuê: 100.000đ (Không bao gồm Trâm)

Tóc Giả Ghesa Nhật Bản

Tóc Giả Ghesa Nhật Bản

Mã Sản Phẩm: 1183

Giá Thuê: 80.000đ

Tóc Cổ Trang (Hoàng Hậu)

Tóc Cổ Trang (Hoàng Hậu)

Mã Sản Phẩm: 1184

Giá Thuê: 120.000đ (Không bao gồm Trâm)

Set Cài Tóc Trung Quốc ( Bộ )

Set Cài Tóc Trung Quốc ( Bộ )

Mã Sản Phẩm: 1181

Giá Thuê: 80.000 vnđ/Bộ

Mấn Đen 2

Mấn Đen 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 3

Mấn Đỏ 3

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 2

Mấn Đỏ 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 1

Mấn Đỏ 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Hồng

Mấn Hồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đen 1

Mấn Đen 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vàng

Mấn Vàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Phớt

Nón Phớt

Mã Sản Phẩm: 1058

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Bere

Nón Bere

Mã Sản Phẩm: 1137

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Đồng Tiền Vàng

Đồng Tiền Vàng

Mã Sản Phẩm:

Hoa Hướng Dương

Hoa Hướng Dương

Mã Sản Phẩm:

Cài Đầu Hoa Sen

Cài Đầu Hoa Sen

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 70.000 vnđGiá Thuê: 10.000 vnđ

Cài Tóc Trung Quốc

Cài Tóc Trung Quốc

Mã Sản Phẩm: 1158

Giá Bán: 350.000đ

Đai Ấn Độ Đỏ

Đai Ấn Độ Đỏ

Mã Sản Phẩm: 1157

Giá Bán: 270.000đ

Đao (Dài 2m)

Đao (Dài 2m)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ

Cung Tên

Cung Tên

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 250.000 vnđGiá Thuê: 20.000 vnđ

Dao

Dao

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Âu Lạc Nam

Nón Âu Lạc Nam

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thái

Nón Thái

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Mâm Trống Đồng

Mâm Trống Đồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 40.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 20.000đ (Kèm Trang Phục)

Cờ Ngũ Sắc

Cờ Ngũ Sắc

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 30.000 vnđ

Cánh Sen Lớn

Cánh Sen Lớn

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Quạt Lông

Quạt Lông

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 30.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Quạt Múa

Quạt Múa

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Kim Tuyến

Mấn Kim Tuyến

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Quạt Lớn

Quạt Lớn

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 50.000 vnđ

Nón Bọc Vải

Nón Bọc Vải

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Vẽ

Nón Vẽ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Âu Lạc

Nón Âu Lạc

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Kiếm Rút

Kiếm Rút

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Vương Miện Nhựa

Vương Miện Nhựa

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Ba Tư

Nón Ba Tư

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 50.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Nam Vương

Nón Nam Vương

Mã Sản Phẩm:

Vương Miện 1

Vương Miện 1

Mã Sản Phẩm:

Vương Miện

Vương Miện

Mã Sản Phẩm:

Quạt Thư Pháp

Quạt Thư Pháp

Mã Sản Phẩm: 2216286

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mão Tiên Nữ

Mão Tiên Nữ

Mã Sản Phẩm: 1116

20.000đ Kèm Trang Phục

Lồng Đèn Nhật Bản 02

Lồng Đèn Nhật Bản 02

Mã Sản Phẩm: 1108

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Lồng Đèn Nhật Bản 01

Lồng Đèn Nhật Bản 01

Mã Sản Phẩm: 1108

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Cài Đầu Đen

Hoa Cài Đầu Đen

Mã Sản Phẩm: 1074

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mão Cổ Trang Nữ

Mão Cổ Trang Nữ

Mã Sản Phẩm: 1116

Giá Bán : 300.000Giá Thuê : 20.000

Mão Hàn Quốc

Mão Hàn Quốc

Mã Sản Phẩm: 672

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thái Lan nữ gốc (mẫu 1)

Nón Thái Lan nữ gốc (mẫu 1)

Mã Sản Phẩm: 912

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thái Lan Nam - Gốc 01

Nón Thái Lan Nam - Gốc 01

Mã Sản Phẩm: 913

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Trang sức Thái Lan gốc

Trang sức Thái Lan gốc

Mã Sản Phẩm: 915

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Dây vai Thái Lan gốc

Dây vai Thái Lan gốc

Mã Sản Phẩm: 917

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Dây lưng Thái Lan gốc

Dây lưng Thái Lan gốc

Mã Sản Phẩm: 916

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập

call now