Đạo cụ

Mấn Đen 2

Mấn Đen 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 3

Mấn Đỏ 3

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 2

Mấn Đỏ 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đỏ 1

Mấn Đỏ 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Hồng

Mấn Hồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Đen 1

Mấn Đen 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vàng

Mấn Vàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Phớt

Nón Phớt

Mã Sản Phẩm: 1058

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Bere

Nón Bere

Mã Sản Phẩm: 1137

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Đồng Tiền Vàng

Đồng Tiền Vàng

Mã Sản Phẩm:

Hoa Hướng Dương

Hoa Hướng Dương

Mã Sản Phẩm:

Cài Đầu Hoa Sen

Cài Đầu Hoa Sen

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 70.000 vnđGiá Thuê: 10.000 vnđ

Cài Tóc Trung Quốc

Cài Tóc Trung Quốc

Mã Sản Phẩm: 1158

Giá Bán: 350.000đ

Đai Ấn Độ Đỏ

Đai Ấn Độ Đỏ

Mã Sản Phẩm: 1157

Giá Bán: 270.000đ

Đao (Dài 2m)

Đao (Dài 2m)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ

Cung Tên

Cung Tên

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 250.000 vnđGiá Thuê: 20.000 vnđ

Dao

Dao

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Âu Lạc Nam

Nón Âu Lạc Nam

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thái

Nón Thái

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Mâm Trống Đồng

Mâm Trống Đồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 40.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 20.000đ (Kèm Trang Phục)

Cờ Ngũ Sắc

Cờ Ngũ Sắc

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 30.000 vnđ

Cánh Sen Lớn

Cánh Sen Lớn

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Quạt Lông

Quạt Lông

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 30.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Quạt Múa

Quạt Múa

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Kim Tuyến

Mấn Kim Tuyến

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Quạt Lớn

Quạt Lớn

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 50.000 vnđ

Nón Bọc Vải

Nón Bọc Vải

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Vẽ

Nón Vẽ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Âu Lạc

Nón Âu Lạc

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Kiếm Rút

Kiếm Rút

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Vương Miện Nhựa

Vương Miện Nhựa

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Ba Tư

Nón Ba Tư

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 50.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Nam Vương

Nón Nam Vương

Mã Sản Phẩm:

Vương Miện 1

Vương Miện 1

Mã Sản Phẩm:

Vương Miện

Vương Miện

Mã Sản Phẩm:

Quạt Thư Pháp

Quạt Thư Pháp

Mã Sản Phẩm: 2216286

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mão Tiên Nữ

Mão Tiên Nữ

Mã Sản Phẩm: 1116

20.000đ Kèm Trang Phục

Lồng Đèn Nhật Bản 02

Lồng Đèn Nhật Bản 02

Mã Sản Phẩm: 1108

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Lồng Đèn Nhật Bản 01

Lồng Đèn Nhật Bản 01

Mã Sản Phẩm: 1108

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Cài Đầu Đen

Hoa Cài Đầu Đen

Mã Sản Phẩm: 1074

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mão Cổ Trang Nữ

Mão Cổ Trang Nữ

Mã Sản Phẩm: 1116

Giá Bán : 300.000Giá Thuê : 20.000

Mão Hàn Quốc

Mão Hàn Quốc

Mã Sản Phẩm: 672

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thái Lan nữ gốc (mẫu 1)

Nón Thái Lan nữ gốc (mẫu 1)

Mã Sản Phẩm: 912

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thái Lan Nam - Gốc 01

Nón Thái Lan Nam - Gốc 01

Mã Sản Phẩm: 913

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Trang sức Thái Lan gốc

Trang sức Thái Lan gốc

Mã Sản Phẩm: 915

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Dây vai Thái Lan gốc

Dây vai Thái Lan gốc

Mã Sản Phẩm: 917

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Dây lưng Thái Lan gốc

Dây lưng Thái Lan gốc

Mã Sản Phẩm: 916

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Trang sức đeo tay mạ vàng

Trang sức đeo tay mạ vàng

Mã Sản Phẩm: 914

Giá Thuê : 50.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 30.000đ (Kèm Trang Phục)

Mão Apsara

Mão Apsara

Mã Sản Phẩm: 1008

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Cài tóc lông trắng múa chim

Cài tóc lông trắng múa chim

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán : 250.000 vnđ / BộGiá Thuê : 10.000 vnđ / Bộ

Cài tóc lông đỏ

Cài tóc lông đỏ

Mã Sản Phẩm: 537

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Cài Đầu Phối Lông Trắng

Cài Đầu Phối Lông Trắng

Mã Sản Phẩm: 1075

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Vải Lưới - Cài Đầu Vàng

Hoa Vải Lưới - Cài Đầu Vàng

Mã Sản Phẩm: 1075

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Vải Lưới Cài Đầu Đỏ

Hoa Vải Lưới Cài Đầu Đỏ

Mã Sản Phẩm: 1075

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Vải Lưới Cài Đầu Tím

Hoa Vải Lưới Cài Đầu Tím

Mã Sản Phẩm: 1075

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Vải Lưới Cài Đầu Vàng

Hoa Vải Lưới Cài Đầu Vàng

Mã Sản Phẩm: 1075

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Sứ Cài Đầu

Hoa Sứ Cài Đầu

Mã Sản Phẩm: 605

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Cài Đá Màu Hồng

Hoa Cài Đá Màu Hồng

Mã Sản Phẩm: 1073

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Cài Đá Màu Trắng

Hoa Cài Đá Màu Trắng

Mã Sản Phẩm: 539

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Cài Đá Đầu Vàng

Hoa Cài Đá Đầu Vàng

Mã Sản Phẩm: 842

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Hoa Cài Đầu Xanh Dương

Hoa Cài Đầu Xanh Dương

Mã Sản Phẩm: 543

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Cài Đầu Hoa Sen

Cài Đầu Hoa Sen

Mã Sản Phẩm: 824

Giá Bán : 80.000Giá Thuê : 20.000

Trâm Cài InDodesia Gốc

Trâm Cài InDodesia Gốc

Mã Sản Phẩm: 618

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Âu Lạc Gốc

Nón Âu Lạc Gốc

Mã Sản Phẩm: 1076

Giá Thuê : 30.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Lạc Long Quân

Nón Lạc Long Quân

Mã Sản Phẩm: 1076

Giá Thuê : 30.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thủy Tinh

Nón Thủy Tinh

Mã Sản Phẩm: 1076

Giá Thuê : 30.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thủy Tinh

Nón Thủy Tinh

Mã Sản Phẩm: 1076

Giá Thuê : 30.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Nón Thánh Gióng

Nón Thánh Gióng

Mã Sản Phẩm: 1076

Giá Thuê : 30.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Vương Miện Cao Cấp

Vương Miện Cao Cấp

Mã Sản Phẩm: 1036

Giá Bán : 800.000Giá Thuê : 80.000

Vương Miện Mạ Vàng Cao Cấp

Vương Miện Mạ Vàng Cao Cấp

Mã Sản Phẩm: 1036

Giá Bán : 800.000Giá Thuê : 80.000

Vương Miện Pha Lê Cao Cấp

Vương Miện Pha Lê Cao Cấp

Mã Sản Phẩm: 1036

Giá Bán : 800.000Giá Thuê : 80.000

Mấn Kết Hoa Cao Cấp

Mấn Kết Hoa Cao Cấp

Mã Sản Phẩm: 1077

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vải Gấm Kết Cườm Vàng

Mấn Vải Gấm Kết Cườm Vàng

Mã Sản Phẩm: 1055

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vải Gấm Kết Cườm Xanh Dương

Mấn Vải Gấm Kết Cườm Xanh Dương

Mã Sản Phẩm: 1055

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vải Gấm Kết Cườm Đỏ

Mấn Vải Gấm Kết Cườm Đỏ

Mã Sản Phẩm: 1055

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vài Gấm Kết Cườm - Trắng Đen

Mấn Vài Gấm Kết Cườm - Trắng Đen

Mã Sản Phẩm: 1055

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vải Gấm Kết Cườm Xanh Lá

Mấn Vải Gấm Kết Cườm Xanh Lá

Mã Sản Phẩm: 1055

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Mấn Vải 2 Màu

Mấn Vải 2 Màu

Mã Sản Phẩm: 1055

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

MẤN VẢI KẾT CƯỜM

MẤN VẢI KẾT CƯỜM

Mã Sản Phẩm: 1055

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

MẤN CÁCH TÂN HỒNG HOA

MẤN CÁCH TÂN HỒNG HOA

Mã Sản Phẩm: 1056

Giá Thuê : 20.000đ (Không Kèm Trang Phục)Giá Thuê: 10.000đ (Kèm Trang Phục)

Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập

call now