Cổ Trang

ĐỒ QUAN

ĐỒ QUAN

Mã Sản Phẩm:

GIÁ Bán 450.000GIÁ THUÊ: 150.000 ( KO GỒM PHỤ KIỆN )

ĐỒ QUAN

ĐỒ QUAN

Mã Sản Phẩm:

GIÁ BÁN 550,000GIÁ THUÊ: 180.000 ( KO KÈM PHỤ KIỆN )

ĐỒ LÍNH

ĐỒ LÍNH

Mã Sản Phẩm:

GIÁ BÁN 400,000GIÁ THUÊ: 150.000

Cổ Trang

Cổ Trang

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 100.000

Cổ Trang

Cổ Trang

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 80.000

Hằng Nga

Hằng Nga

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 120,000

Cổ Trang

Cổ Trang

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100,000đ

Cổ Trang

Cổ Trang

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100,000đ

Hằng Nga

Hằng Nga

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 100.000

Tiên Nữ Vàng

Tiên Nữ Vàng

Mã Sản Phẩm:

BÁN 350.000GIÁ THUÊ: 100.000

Cổ Trang

Cổ Trang

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80,000

Cổ Trang Đỏ

Cổ Trang Đỏ

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 100.000

Trang Phục Hằng Nga

Trang Phục Hằng Nga

Mã Sản Phẩm:

GIÁ BÁN 650,000GIÁ THUÊ: 200.000

Chị Hằng và Múa Lạc Hồng

Chị Hằng và Múa Lạc Hồng

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 100.000

Trang Phục Hằng Nga

Trang Phục Hằng Nga

Mã Sản Phẩm:

GIÁ BÁN 650,000GIÁ THUÊ: 120.000

Thượng Hải Nữ

Thượng Hải Nữ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang Trắng

Cổ Trang Trắng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 200,000đ

Cổ Trang

Cổ Trang

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 200,000đ

Áo Nhật Bình

Áo Nhật Bình

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 500.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang Nam Xanh

Cổ Trang Nam Xanh

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang Nam Trắng

Cổ Trang Nam Trắng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang Hồng Đỏ

Cổ Trang Hồng Đỏ

Mã Sản Phẩm:

Cổ Trang Trắng Xanh

Cổ Trang Trắng Xanh

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang Hoa Sen Váy Tím

Cổ Trang Hoa Sen Váy Tím

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang Hoa Sen

Cổ Trang Hoa Sen

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Quan Trắng

Quan Trắng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Quan Văn Đen 1

Quan Văn Đen 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Quan Đen

Quan Đen

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Quan Đỏ

Quan Đỏ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang 3

Cổ Trang 3

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 130.000 vnđ/ 1 bộ

Cổ Trang Hồng - Xanh

Cổ Trang Hồng - Xanh

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang Xanh Dương

Cổ Trang Xanh Dương

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang Tím

Cổ Trang Tím

Mã Sản Phẩm:

(Chưa bao gồm phụ kiện)Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Cổ Trang Đỏ

Cổ Trang Đỏ

Mã Sản Phẩm:

(Chưa bao gồm phụ kiện)Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Cổ Trang Xanh

Cổ Trang Xanh

Mã Sản Phẩm:

(Chưa bao gồm phụ kiện)Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Cổ Trang Xanh Ngọc

Cổ Trang Xanh Ngọc

Mã Sản Phẩm:

(Chưa bao gồm phụ kiện)Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Cổ Trang Hồng.

Cổ Trang Hồng.

Mã Sản Phẩm:

(Chưa bao gồm phụ kiện)Giá Thuê: 120.000 vnđ/Bộ

Cổ Trang Hồng Phối Màu

Cổ Trang Hồng Phối Màu

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 120.000 vnđ/Bộ

Tướng Nam (Có 6 Màu)

Tướng Nam (Có 6 Màu)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Cổ Trang Nữ (Có 6 Màu)

Cổ Trang Nữ (Có 6 Màu)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Nữ Tướng (Có 6 Màu)

Nữ Tướng (Có 6 Màu)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Vua Hùng Baby

Vua Hùng Baby

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 120.000 vnđ/Bộ

Tiên nữ hồng (mẫu 1)

Tiên nữ hồng (mẫu 1)

Mã Sản Phẩm: 1031

Giá Bán : 700.000 vnđ / BộGiá Thuê : 100.000 vnđ / Bộ

Tiên nữ hồng (mẫu 2)

Tiên nữ hồng (mẫu 2)

Mã Sản Phẩm: 1031

Giá Bán : 700.000 vnđ / BộGiá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Thất Tiên nữ

Thất Tiên nữ

Mã Sản Phẩm: 989

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

BỘ ĐÀM

BỘ ĐÀM

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái

Tướng nam đỏ

Tướng nam đỏ

Mã Sản Phẩm: 359

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Tướng nữ hồng

Tướng nữ hồng

Mã Sản Phẩm: 954

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Tướng nữ xanh

Tướng nữ xanh

Mã Sản Phẩm: 954

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Tướng nam

Tướng nam

Mã Sản Phẩm: 513

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Tướng Tây Sơn

Tướng Tây Sơn

Mã Sản Phẩm: 359

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Tướng Nam tím

Tướng Nam tím

Mã Sản Phẩm: 747

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Cố Trang nam gấm cam

Cố Trang nam gấm cam

Mã Sản Phẩm: 591

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Sĩ Tử

Sĩ Tử

Mã Sản Phẩm: 579

Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ

Vua Tím

Vua Tím

Mã Sản Phẩm: 521

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ

Quan Văn Vàng

Quan Văn Vàng

Mã Sản Phẩm: 520

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Hoàng Hậu Tím

Hoàng Hậu Tím

Mã Sản Phẩm: 516

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang Nữ ( Vàng - Vẽ )

Cổ Trang Nữ ( Vàng - Vẽ )

Mã Sản Phẩm: 375

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang Nữ ( Phi Xanh Tay Rộng )

Cổ Trang Nữ ( Phi Xanh Tay Rộng )

Mã Sản Phẩm: 371

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Vua vàng

Vua vàng

Mã Sản Phẩm: 359

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Tướng Nam trắng

Tướng Nam trắng

Mã Sản Phẩm: 359

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Tướng nữ đỏ

Tướng nữ đỏ

Mã Sản Phẩm: 359

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Tướng nữ Trắng

Tướng nữ Trắng

Mã Sản Phẩm: 359

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Quan Văn đen

Quan Văn đen

Mã Sản Phẩm: 359

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Quan Văn trắng

Quan Văn trắng

Mã Sản Phẩm: 359

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Lính Tây Sơn vàng

Lính Tây Sơn vàng

Mã Sản Phẩm: 149

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Lính Tây Sơn đỏ

Lính Tây Sơn đỏ

Mã Sản Phẩm: 78

Giá Thuê: 80.000 vnđ/Bộ

Lính Tây Sơn xanh

Lính Tây Sơn xanh

Mã Sản Phẩm: 147

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang nữ xanh biển

Cổ Trang nữ xanh biển

Mã Sản Phẩm: 366

Giá Thuê: 150.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang nữ yếm hoa tím

Cổ Trang nữ yếm hoa tím

Mã Sản Phẩm: 366

Giá Thuê: 150.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang nữ vàng

Cổ Trang nữ vàng

Mã Sản Phẩm: 366

Giá Thuê: 150.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang nữ hồng

Cổ Trang nữ hồng

Mã Sản Phẩm: 366

Giá Thuê: 150.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang nam phi xanh

Cổ Trang nam phi xanh

Mã Sản Phẩm: 860

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang nam phi đỏ

Cổ Trang nam phi đỏ

Mã Sản Phẩm: 370

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ

Cổ Trang nam đỏ

Cổ Trang nam đỏ

Mã Sản Phẩm: 361

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cổ Trang nam xanh

Cổ Trang nam xanh

Mã Sản Phẩm: 361

Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập

phone icon image zalo icon image