Áo Dài Nữ

Áo Dài Trắng Thêu

Áo Dài Trắng Thêu

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cách Tân

Cách Tân

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cam

Áo Dài Cam

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Đỏ - Hoa Mai

Áo Dài Đỏ - Hoa Mai

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cưới Hoa Văn Thêu

Áo Dài Cưới Hoa Văn Thêu

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cách Tân (Nhiều Màu)

Áo Dài Cách Tân (Nhiều Màu)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 120.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cách Tân Trắng - Tranh Đông Hồ

Áo Dài Cách Tân Trắng - Tranh Đông Hồ

Mã Sản Phẩm: 1070

Giá Thuê 100.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cách Tân Đỏ - Tranh Đông Hồ

Áo Dài Cách Tân Đỏ - Tranh Đông Hồ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Xanh Dương

Áo Dài Xanh Dương

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Hoa Văn - Vàng

Áo Dài Hoa Văn - Vàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Hoa Văn - Đỏ

Áo Dài Hoa Văn - Đỏ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Gấm Trắng

Áo Dài Gấm Trắng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cách Tân Vải Nhung (Nhiều Màu)

Áo Dài Cách Tân Vải Nhung (Nhiều Màu)

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 750.000 vnđGiá Thuê 200.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cách Tân Hoa Cúc Tay Phồng

Áo Dài Cách Tân Hoa Cúc Tay Phồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 180.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cách Tân Lưới Xanh

Áo Dài Cách Tân Lưới Xanh

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cách Tân Lưới Vàng

Áo Dài Cách Tân Lưới Vàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Cách Tân Lưới - Đỏ

Áo Dài Cách Tân Lưới - Đỏ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cách Tân Tay Phồng

Cách Tân Tay Phồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Cách Tân Hoa Voan

Cách Tân Hoa Voan

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Chấm Bi

Áo Dài Chấm Bi

Mã Sản Phẩm: 1290

Giá Thuê 120.000 vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Đỏ

Áo Dài Đỏ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo dài Xanh Da Trời

Áo dài Xanh Da Trời

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Gấm Đỏ - Tay Lỡ

Áo Dài Gấm Đỏ - Tay Lỡ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Nữ Cách Tân - Hồng Nhạt Hoạ Tiết Chim Công

Áo Dài Nữ Cách Tân - Hồng Nhạt Hoạ Tiết Chim...

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000vnđ / Bộ

Áo Dài Hoa Sen

Áo Dài Hoa Sen

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Áo Dài Trống Đồng

Áo Dài Trống Đồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 120.000 vnđ

Áo Dài Tay Rộng (Có 4 Màu)

Áo Dài Tay Rộng (Có 4 Màu)

Mã Sản Phẩm: 1242

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Áo Dài Hoa Nhi

Áo Dài Hoa Nhi

Mã Sản Phẩm: 1245

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Ngôi Sao 3D

Áo Dài Ngôi Sao 3D

Mã Sản Phẩm: 1246

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài 4 Tà

Áo Dài 4 Tà

Mã Sản Phẩm: 1247

Giá Thuê: 120.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm In Hoa Sen

Áo Dài Gấm In Hoa Sen

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 150.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Lưới Hoa Thêu

Áo Dài Lưới Hoa Thêu

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Ren 3D

Áo Dài Ren 3D

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Đỏ - Tay Lỡ

Áo Dài Gấm Đỏ - Tay Lỡ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Ren 3D

Áo Dài Gấm Ren 3D

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Tay Phồng

Áo Dài Tay Phồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Thiết Kế Cao Cấp

Áo Dài Gấm Thiết Kế Cao Cấp

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 150.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Xanh Da Trời

Áo Dài Gấm Xanh Da Trời

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm In Hoa Văn

Áo Dài Gấm In Hoa Văn

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Hoa

Áo Dài Gấm Hoa

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Đỏ

Áo Dài Gấm Đỏ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Họa Tiết Cô Gái

Áo Dài Gấm Họa Tiết Cô Gái

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Hoa Sen 3D

Áo Dài Gấm Hoa Sen 3D

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Gấm Xanh

Áo Dài Gấm Xanh

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 9

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 9

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 8

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 8

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 7

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 7

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 6

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 6

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 5

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 5

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 4

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 4

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 3

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 3

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 2

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 1

Áo Dài Vẽ Tay - Mẫu 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Lụa

Áo Dài Lụa

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 05

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 05

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 150.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Nữ Cao Cấp  - Tay Ren (Dài)

Áo Dài Nữ Cao Cấp - Tay Ren (Dài)

Mã Sản Phẩm: 1138

Giá Bán: 600.000đGiá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Aó Dài Nữ Cao Cấp - Tay Ren

Aó Dài Nữ Cao Cấp - Tay Ren

Mã Sản Phẩm: 1138

Giá Bán: 600.000đGiá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Hoa Vẽ

Áo Dài Hoa Vẽ

Mã Sản Phẩm: 1067

Giá Bán: 1000.000đGiá Thuê: 180.000 vnđ/Bộ

Cách Tân Cao Cấp - Tà Ngắn

Cách Tân Cao Cấp - Tà Ngắn

Mã Sản Phẩm: 1028

Giá Bán: 750.000đGiá Thuê: 150.000 vnđ/Bộ

Cách Tân Hoa - Tay Hồng

Cách Tân Hoa - Tay Hồng

Mã Sản Phẩm: 1117

Giá Bán: 550.000đGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Tranh Đông Hồ

Áo Dài Tranh Đông Hồ

Mã Sản Phẩm: 1070

Giá Bán: 600.000đGiá Thuê: 120.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 06

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 06

Mã Sản Phẩm: 1147

Giá Bán: 450.000đGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 05

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 05

Mã Sản Phẩm: 1147

Giá Bán: 450.000đGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 04

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 04

Mã Sản Phẩm: 1147

Giá Bán: 450.000đGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 03

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 03

Mã Sản Phẩm: 1147

Giá Bán: 450.000đGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 02

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 02

Mã Sản Phẩm: 1147

Giá Bán: 450.000đGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 01

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn 01

Mã Sản Phẩm: 1147

Giá Bán: 450.000đGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn

Áo Dài Cô Ba Sài Gòn

Mã Sản Phẩm: 1147

Giá Bán: 450.000đGiá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Áo Dài Cách Tân Nữ Cao Cấp ( Tay Thổ Cẩm )

Áo Dài Cách Tân Nữ Cao Cấp ( Tay Thổ Cẩm )

Mã Sản Phẩm: 1118

Giá Thuê : 120.000 vnđGiá Bán : 600.000 vnđ

Áo Dài Nữ Vàng Kim - Hạc Trắng

Áo Dài Nữ Vàng Kim - Hạc Trắng

Mã Sản Phẩm: AC012

Giá Bán : 1.500.000Giá Thuê : 300.000

Áo Dài Nữ Gấm Đỏ ( Kết Hoa )

Áo Dài Nữ Gấm Đỏ ( Kết Hoa )

Mã Sản Phẩm: 1109

Giá Bán : 800.000Giá Thuê : 170.000

Áo Dài Nữ Trắng - Cá Hóa Rồng

Áo Dài Nữ Trắng - Cá Hóa Rồng

Mã Sản Phẩm: 850

Giá Bán : 550.000Giá Thuê : 100.000

Áo Dài Nữ Đỏ - Hoa Văn Lập Thể

Áo Dài Nữ Đỏ - Hoa Văn Lập Thể

Mã Sản Phẩm: 850

Giá Bán : 550.000Giá Thuê : 100.000

Áo Dài Nữ Vàng - Hoa Văn Lập Thể

Áo Dài Nữ Vàng - Hoa Văn Lập Thể

Mã Sản Phẩm: 850

Giá Bán : 550.000Giá Thuê : 100.000

Áo Dài Nữ Xanh - Hoa Văn Lập Thể

Áo Dài Nữ Xanh - Hoa Văn Lập Thể

Mã Sản Phẩm: 850

Giá Bán : 550.000Giá Thuê : 100.000

Áo Dài Cách Tân Tranh Đông Hồ 01

Áo Dài Cách Tân Tranh Đông Hồ 01

Mã Sản Phẩm: 1070

Giá Bán : 600.000/ BộGiá Thuê: 80.000/Bộ

Áo Dài Xanh - Hoa Sen

Áo Dài Xanh - Hoa Sen

Mã Sản Phẩm: 1064

Giá Bán : 700.000Giá Thuê 90.000

Áo dài lụa hoa thêu

Áo dài lụa hoa thêu

Mã Sản Phẩm: 589

Giá Bán : 500.000Giá Thuê 90.000

Áo dài phi hồng cách tân (kết hoa thêu)

Áo dài phi hồng cách tân (kết hoa thêu)

Mã Sản Phẩm: 1048

Giá Bán : 250.000Giá Thuê 60.000

Áo dài phi hồng lụa cách tân (kết hoa thêu)

Áo dài phi hồng lụa cách tân (kết hoa thêu)

Mã Sản Phẩm: 1048

Giá Bán : 250.000Giá Thuê 60.000

Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập

call now