54 Dân Tộc Việt Nam (Trang Phục)

Hmong

Hmong

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 180.000

Dân Tộc Dao

Dân Tộc Dao

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 100.000 / BỘ

Vua Hùng

Vua Hùng

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 250.000

Bộ Chăm trắng

Bộ Chăm trắng

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 200.000 ( KO PHỤ KIỆN )

Hmong

Hmong

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 120,000đ (chưa có phụ kiện)

Hmong

Hmong

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 100.000

Dân Tộc Thái

Dân Tộc Thái

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 150.000

Dân Tộc Thái

Dân Tộc Thái

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 150.000

Dân Tộc Thái

Dân Tộc Thái

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 150.000

Dân Tộc Lự (Thổ Cẩm Gốc)

Dân Tộc Lự (Thổ Cẩm Gốc)

Mã Sản Phẩm:

BÁN 750.000GIÁ THUÊ: 150.000

Dân Tộc HMong

Dân Tộc HMong

Mã Sản Phẩm:

GIÁ BÁN 1,500,000GIÁ THUÊ: 250.000

Dân Tốc Dao Đỏ

Dân Tốc Dao Đỏ

Mã Sản Phẩm:

GIÁ BÁN 3,500,000GIÁ THUÊ: 700.000

Dân Tộc Mảng

Dân Tộc Mảng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Dân Tộc Kháng

Dân Tộc Kháng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Dân Tộc Lào

Dân Tộc Lào

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán 850.000vnđGiá Thuê 180.000vnđ/1 bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Dân Tộc

Dân Tộc

Mã Sản Phẩm:

Dân Tộc

Dân Tộc

Mã Sản Phẩm:

Dân Tộc

Dân Tộc

Mã Sản Phẩm:

Dân Tộc Bana

Dân Tộc Bana

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 90.000

Dân Tộc Gáy - Ngái

Dân Tộc Gáy - Ngái

Mã Sản Phẩm:

Dân Tộc Co

Dân Tộc Co

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 90.000

Dân Tộc Xơ Đăng

Dân Tộc Xơ Đăng

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 80.000

Dân Tộc Hrê

Dân Tộc Hrê

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 80.000

Khơ me Hoa Văn Xanh+

Khơ me Hoa Văn Xanh+

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 250.000

Khơ me Hoa Văn Tím

Khơ me Hoa Văn Tím

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 250.000 (ko bao gồm phụ kiện)

Khơ me Hoa Văn Hồng

Khơ me Hoa Văn Hồng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 250.000 (ko bao gồm phụ kiện)

Khơ me Hoa Văn Trắng

Khơ me Hoa Văn Trắng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 250.000vnđ (ko gồm phụ kiện)

Tây Nguyên

Tây Nguyên

Mã Sản Phẩm:

Dân Tộc Cống

Dân Tộc Cống

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 120.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

Khơ me

Khơ me

Mã Sản Phẩm:

GIÁ THUÊ: 100.000

H'Mong 01

H'Mong 01

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 100.000vnđ / Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

H'Mong

H'Mong

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

H'Mong

H'Mong

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

H'Mong

H'Mong

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

H'Mong

H'Mong

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000vnđ/Bộ (ko bao gồm phụ kiện)

H'Mông

H'Mông

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm phụ kiện)

Khơ me

Khơ me

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 200.000 (Ko bao gồm phụ kiện)

Tây Nguyên

Tây Nguyên

Mã Sản Phẩm: 1208

Giá Thuê: 80.000 vnđ/bộ

Dân Tộc Mèo Cao Cấp

Dân Tộc Mèo Cao Cấp

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 1.000.000 vnđ/Bộ

Dân Tộc Mèo

Dân Tộc Mèo

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 500.000 vnđ/Bộ (Ko bao gồm nón)

Tây Nguyên - Vàng

Tây Nguyên - Vàng

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 80.000 vnđ/bộ

Tây Nguyên - Đen

Tây Nguyên - Đen

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 80.000 vnđ/bộ

Dao Đỏ

Dao Đỏ

Mã Sản Phẩm: 1170

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Dân Tộc Tầy

Dân Tộc Tầy

Mã Sản Phẩm: 1166

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Dân Tộc Pà thẻn

Dân Tộc Pà thẻn

Mã Sản Phẩm: 1161

Giá Thuê: 100.000 vnđ/Bộ

Dân Tộc H'Mông - Mẫu 2

Dân Tộc H'Mông - Mẫu 2

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 80.000 vnđ/Bộ

Dân Tộc H'Mông - Mẫu 1

Dân Tộc H'Mông - Mẫu 1

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 80.000 vnđ/Bộ

Cồng Chiên Tây Nguyên

Cồng Chiên Tây Nguyên

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 80.000 vnđ

BỘ ĐÀM

BỘ ĐÀM

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái

Dân tộc Cơ Tu nữ

Dân tộc Cơ Tu nữ

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê: 180.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Tây Nguyên nữ (cách tân)

Dân tộc Tây Nguyên nữ (cách tân)

Mã Sản Phẩm: 998

Giá Thuê: 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Thái nữ ( đẹp )

Dân tộc Thái nữ ( đẹp )

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Mường (đẹp)

Dân tộc Mường (đẹp)

Mã Sản Phẩm: 930

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Dân tộc H'Mông nữ (Bắc Hà 2)

Dân tộc H'Mông nữ (Bắc Hà 2)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Dân tộc H'Mông nữ (Bắc Hà 1)

Dân tộc H'Mông nữ (Bắc Hà 1)

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ

Dân tộc H'Mông nam

Dân tộc H'Mông nam

Mã Sản Phẩm: 783

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Thái nữ ( Việt Nam ) (mẫu 1)

Dân tộc Thái nữ ( Việt Nam ) (mẫu 1)

Mã Sản Phẩm: 945

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Dao nam

Dân tộc Dao nam

Mã Sản Phẩm: 928

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân Tộc Co Nam

Dân Tộc Co Nam

Mã Sản Phẩm:

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân Tộc Bru Vân Kiều nữ

Dân Tộc Bru Vân Kiều nữ

Mã Sản Phẩm: 949

Giá Thuê: 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Rơ Măm nữ

Dân tộc Rơ Măm nữ

Mã Sản Phẩm: 953

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân Tộc Pu Péo nữ

Dân Tộc Pu Péo nữ

Mã Sản Phẩm: 952

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Co nữ

Dân tộc Co nữ

Mã Sản Phẩm: 951

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Ơ Đu nữ

Dân tộc Ơ Đu nữ

Mã Sản Phẩm: 950

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân tộc H'Mông nam (mẫu 1)

Dân tộc H'Mông nam (mẫu 1)

Mã Sản Phẩm: 948

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Sân Tộc Sán Dìu Nữ

Sân Tộc Sán Dìu Nữ

Mã Sản Phẩm: 947

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc La Chí nữ

Dân tộc La Chí nữ

Mã Sản Phẩm: 947

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Thổ nữ

Dân tộc Thổ nữ

Mã Sản Phẩm: 946

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân Tộc Chơ Ro

Dân Tộc Chơ Ro

Mã Sản Phẩm: 946

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Cống nữ

Dân tộc Cống nữ

Mã Sản Phẩm: 945

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Cờ Lao nam

Dân tộc Cờ Lao nam

Mã Sản Phẩm: 944

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Cờ Lao nữ

Dân tộc Cờ Lao nữ

Mã Sản Phẩm: 944

Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Cống nam

Dân tộc Cống nam

Mã Sản Phẩm: 941

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Sán Chay nam

Dân tộc Sán Chay nam

Mã Sản Phẩm: 940

Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Bố Y nam

Dân tộc Bố Y nam

Mã Sản Phẩm: 940

Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Dao nữ

Dân tộc Dao nữ

Mã Sản Phẩm: 939

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Dân Tộc Dao

Dân Tộc Dao

Mã Sản Phẩm: 939

Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ

Dân tộc H'Mông nam (mẫu 2)

Dân tộc H'Mông nam (mẫu 2)

Mã Sản Phẩm: 936

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân tộc Rơ Măm nữ

Dân tộc Rơ Măm nữ

Mã Sản Phẩm: 935

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Dân tộc H'Rê nữ

Dân tộc H'Rê nữ

Mã Sản Phẩm: 935

Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ

Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập

phone icon image zalo icon image